Onjuiste berichtgeving van AT5 over Ship Happens

Maandag 15 mei 2017 heeft AT5 het artikel: Organisator ‘Ship Happens’ betaalt gedupeerden niet terug: ‘Het potje is leeg’ op haar website geplaatst. Helaas zijn in dat artikel nogal wat onjuistheden geslopen, omdat AT5 te weinig moeite heeft ondernomen om feiten bij Meubel Stukken te verifiëren.

Communicatie

In 2016 heeft Meubel Stukken de nodige kritiek ontvangen over de communicatie rondom de terugbetaling van aanbetalingen van geannuleerde hutten van de partycruise Ship Happens en de gebrekkige communicatie hierover vanuit organisator Meubel Stukken. Meubel Stukken heeft lering getrokken uit die kritiek en heeft sindsdien veel werk gemaakt van de verbetering, door de vragen die zijn binnengekomen over Ship Happens zo snel, goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Dat gaat al maandenlang goed.

Op 22 april 2017 is de opslag van Meubel Stukken in het Westelijk Havengebied getroffen door een grote brand. Daarbij is het leeuwendeel van de opgeslagen decors en materialen in vlammen opgegaan. Dit incident heeft de nodige aandacht van Meubel Stukken gevraagd, waardoor de beantwoording van e-mails de laatste weken is blijven liggen. Inmiddels is die achterstand alweer ingehaald en zijn alle e-mails dus beantwoord.

In haar artikel refereert AT5 aan haar eerdere berichtgeving begin januari 2017. Door die eerdere berichtgeving is al de nodige commotie ontstaan. Die commotie en de grote financiële risico’s die Meubel Stukken op zich moet nemen met het huren van een groot cruiseschip, is eind januari 2017, na rijp beraad, besloten om Ship Happens te verplaatsen naar het weekend van 4 t/m 6 mei 2018. Iedereen is daarvan op 2 februari 2017 per e-mail op de hoogte gesteld door middel van een nieuwsbrief. Gelukkig heeft die verplaatsing niet tot veel annuleringen geleid, zodat Ship Happens 2018 nog altijd bijna 1500 passagiers aan boord heeft.

In deze nieuwsbrief van 2 februari 2017 is verder aan de annuleerders uitgelegd, waarom de terugbetalingen niet van de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden en dat al de nodige kosten zijn gemaakt sinds de introductie van Ship Happens (circa drie jaar geleden). In de nieuwsbrief stond hierover: “Ship Happens heeft op dit moment te weinig geld in kas om alle terugbetalingen in een keer terug te storten. Een groot deel van de inkomsten zijn inmiddels al in de (pre)productie van Ship Happens gaan zitten. Denk daarbij aan promotie-, productie-, kantoor-, juridische-, administratie-, reiskosten, etc., etc.”

Lengte van Ship Happens

Verder staat in het AT5-artikel te lezen, dat de reistijd van Ship Happens verkort zou zijn. Dit is pertinent onwaar: Ship Happens zou in 2017 van donderdag tot en met zaterdag zijn geweest en is in 2018 van vrijdag tot en met zondag. Daarmee valt 2018 veel gunstiger, namelijk in het weekend. Ten tweede bestaat de optie om, voor een beperkte meerprijs, de hele cruise vanaf Hamburg op donderdag 3 mei tot en met Hamburg op maandag 7 mei mee te maken.

Geen prijsverhoging

In het AT5-artikel wordt verder gesuggereerd dat een prijsverhoging tot veel annuleringen zou hebben geleid. Deze prijsverhoging is reeds op 22 juni 2016 via een nieuwsbrief aangekondigd, nadat van rederij was gewisseld en Ship Happens een jaar moest worden uitgesteld. Dit nieuws heeft toen tot weinig negatieve reacties of annuleringen geleid.

Helaas wordt door AT5 niet vermeld, dat in de nieuwsbrief van 2 februari 2017 juist is aangekondigd dat Ship Happens in 2018 wellicht goedkoper gaat worden, omdat de huurprijs van het schip lager uitvalt.

Terugbetalingen

Inmiddels is voor ongeveer € 55.000,- aan terugbetalingen gedaan. De terugbetaling van geannuleerde hutten wordt gedaan op volgorde van annulering, niet op volgorde van aanmelding, zoals ten onrechte in het AT5-artikel staat vermeld. Meubel Stukken probeert iedereen die heeft geannuleerd zo snel mogelijk zijn of haar aanbetaling terug te storten. De snelheid waarmee terugbetalingen kunnen worden gedaan, hangt onder meer af van de verkoop van vrijgekomen hutten. De promotiecampagne rond Ship Happens 2018 moet nog van start gaan, dus de vraag naar hutten is op dit moment beperkt. De negativiteit, die nu weer kan ontstaan, doordat enkele annuleerders menen hun onvrede in de pers te moeten uiten gaat deze campagne zeker niet positief beïnvloeden. Dit maakt het lastiger om de vaart te houden in de terugbetalingen.

Valtifest

In het slot van het AT5-artikel wordt gerefereerd aan Valtifest. Meubel Stukken wenst te benadrukken dat Ship Happens en Valtifest vanuit verschillende vennootschappen worden georganiseerd.

Al met al is dit artikel van AT5 doorregen met fouten, eenzijdig en stemming makend. Meubel Stukken hoopt met dit persbericht onduidelijkheden die daardoor zijn ontstaan uit de wereld te hebben geholpen. Tot slot: als er nog vragen zijn dan zien we die graag tegemoet op info@shiphappens.nl.

Met immer voortvarende groet namens de voltallige Ship Happens crew,

Peter van der Meulen